Měření stlačeného vzduchu

Největší podíl celkových nákladů, cca 50 – 72 %, je ve spotřebě elektrické energie, potřebné pro chod kompresorů. Pracují Vám však tyto kompresory v energeticky optimální režimu? Pokud se během dne/týdne/roku mění požadavky na spotřebu stlačeného vzduchu, nebo očekáváte v budoucnu zvýšení/pokles spotřeby stlačeného vzduchu a opravdu Vás zajímají náklady na spotřebovanou energii, pomocí unikátního systému SimTrak Vám můžeme navrhnout zefektivnění provozu, nebo navrhnout skladbu Vašich kompresorů včetně návratnosti vložené investice.

Princip systému je založen na skutečnosti, že kompresor, stlačující vzduch, spotřebovává elektrickou energii. Čím větší množství vzduchu kompresor nasává a na čím vyšší tlak jej stlačuje, tím více této energie spotřebuje. Měření je velice přesné a nevyžaduje žádný zásah do potrubí. Instalované měřící zařízení zaznamenává v reálném čase změny hodnoty elektrického proudu na přívodním kabelu k měřenému kompresoru. Na základě těchto měření zaznamená SimTrak graf průběhu spotřeby stlačeného vzduchu a současně spočítá, kolik elektrické energie se spotřebovalo. Následně specialista na kompresorovou techniku analyzuje existující data. Výjimečnost SimTrak však spočívá v možnosti simulace změn konfigurace současné kompresorovny. SimTrak upozorní na případný nedostatek v efektivitě provozu kompresorovny a vyčíslí možné energetické úspory. Pomocí této simulace lze navrhnout její kompletní nebo částečnou modernizaci a eliminovat energetické ztráty, způsobené nevhodným provozem. Další výhodou tohoto měření je, že je lze provádět na všech běžných typech vzduchových kompresorů – pístových, šroubových i některých lamelových. Nespornou výhodou je i to, že zákazník nemusí nijak omezovat výrobu, neboť měřící prvky mohou být připojeny za provozu a pod tlakem. SimTrak umí změřit a optimalizovat systém až s osmi kompresory, které mohou být decentralizovaně rozmístěny v různých částech provozu.

Co získává zákazník?

Naši specialisté vyhodnotí kompletně výsledky měření a navrhnou možná řešení na odstranění zbytečných energetických ztrát. Závěrečná zpráva umožní zákazníkovi nejen přesně lokalizovat místa, kde ke ztrátám dochází, ale může díky ní pečlivě naplánovat opatření či investice k jejich odstranění nebo modernizaci.

Finanční efekt?

SimTrak je finančně dostupná varianta kontroly aktuální výroby stlačeného vzduchu a návrhu na její zefektivnění. Tím, že zákazník získá detailní přehled o možných úsporách, může se kvalifikovaně rozhodnout o optimalizaci svých investic.

  • Potřebujete více informací
  • Hledáte distributora
  • Hledáte služby
Kontaktujte nás
+ 420 519 322 980