Kondenzátové hospodářství

Ekologická separace oleje z vyloučeného kondenzátu se již v mnohých průmyslových podnicích stává samozřejmostí. Pro správnou funkci separátoru je nutné provádět pravidelnou údržbu.

Hlavní výhody:

  • Servisní indikátor zobrazuje stav filtru a jeho nutnost výměny
  • Výměna cartridge je rychlá a snadná

Za účelem optimální separace oleje z vyloučeného kondenzátu je potřeba, aby byl zajištěn perfektní stav odlučovače. Toho je docíleno pravidelnou údržbou separátoru. Výměna kazety je rychlá a snadná, je nutné pouze odstranit víko. K dispozici jsou tři výměnné sady, které odpovídají Vašim specifickým podmínkám.

  • Potřebujete více informací
  • Hledáte distributora
  • Hledáte služby
Kontaktujte nás
+ 420 519 322 980