Využití odpadního tepla

V současnosti je snižování provozních nákladů jedním z rozhodujících činitelů úspěšnosti firmy. Peněžní prostředky vydávané na nákup elektrické energie představují rozhodující část nákladů.  Přitom si musíme uvědomit, že cena elektrické energie je na světových trzích stále nepoměrně vyšší, než u nás a v budoucnosti je možno předpokládat její růst.

Během výroby stlačeného vzduchu se využije pouze část energie k pohonu stroje.  Zbylá část přivedené energie se přemění na energii tepelnou, která je odváděna do okolí. Pomocí Energy boxu můžete toto odpadní teplo využít k vytápění budov, k ohřevu užitkové vody nebo k temperování vhodných prostorů.

Hlavní výhody:

  • Energy box - využití odpadního teplaDojde k obnovení až 94 % energie dle výkonu kompresoru, což vede k obrovským celkovým úsporám.
  • Snížení emisí CO2

ALUP Energy box je možné použít pro široké spektrum aplikací a umožňuje získat až 94 % ztracené energie. Tato energie pak může být dále využívána. V důsledku toho je možné dosáhnout výrazné úspory, stejně jako snížit vliv na životní prostředí.

  • Potřebujete více informací
  • Hledáte distributora
  • Hledáte služby
Kontaktujte nás
+ 420 519 322 980